Praksis

 

PROBLEMER SKABER ENGAGEMENT.

BAG PROBLEMET LIGGER DER ET SPØRGSMÅL

OG ET ØNSKE OM HANDLEKRAFT

At opsøge viden, hjælp eller udvikling er en naturlig og understøttende handling, hvadenten det handler om personlige kriser, problemer eller faglige udfordringer. I mange situationer kommer vi som mennesker ud for at have behov for at have en samtalepartner, en anden - til at støtte os i at finde de svar vi leder efter for at få klarhed over en situation. I det private liv kan det være fordi meningen er forsvundet for en tid. Eller vi ikke kan finde hoved og hale i vores måde at være til på.

 

I det professionelle liv, er det en forventet del af det at være fagperson at vi superviseres, rådgives eller coaches for at yde den bedste indsats, særligt når vi har med andre mennesker at gøre.

 

Eksistentiel Praksis er et terapeutisk fællesskab af kompetente terapeuter og konsulenter, der arbejder udfra et eksistentielt fænomenologiske udgangspunkt. Det betyder, at vi arbejder med afsæt i meningsdannelse, grundindstillinger og at vi må vælge og vedkende os det ansvar valget giver os. Vi tror på, at alle har det potentiale der skal til at finde handlekraft og vilje. Det giver gode resultater i udviklingen for både enkeltpersoner, virksomheder og grupper.

 

I ethvert menneskes liv er forandring et grundvilkår.

Vi kan alle opleve, at det fører til uvished og oplevelsen af at være alene og måske opleve angst.

 

Et første skridt er at acceptere sit ubehag, det næste er at tage sig af det

...og så er du igang med at træde i eksistens!

TERAPI

 

Eksistentiel Dynamisk terapi er vedkommende samtaler, der handler om de store spørgsmål i livet og om livets dilemmaer som de træder frem lige nu! I terapien vil du reflektere og filosofere sammen med en interesseret terapeut

 

Læs mere

SUPERVISION

 

Supervision har historisk været anvendt som lærings og kontrolintervention i behandlingsmiljøer. Vi bruger supervision mere bredt og kalder det fælles refleksion og faglig udvikling. Eller en kreativ proces!

 

Læs mere

KURSER

 

Vi tilbyder både åbne kurser og virksomhedsrettede kurser.

Lige nu kan du tilmelde dig kurser omhandlende kommunikation med kriseramte, terapeutens ansvar-lighed og selvevaluering!

 

 

Læs mere

 

 

PROCESSER

 

Procesfacilitering kan være en fællesbetegnelse for mange opgaver i organisationen.Vi støtter med udvikling, vi faciliterer forandringsprocesser og hjælper med konflikthåndtering!

 

 

Læs mere

Individuel terapi, supervision og coaching er muligt i både Hillerød, København og Kolding

 

Vi tilbyder både lukkede og åbne supervisionsgrupper.

+45 30 27 47 09

KONTAKT

HELLE BØRGLUM

STUTMESTERVEJ 18B

3400 HILLERØD

info@eksistentielpraksis.dk